Andrea Rosales

Andrea va rebre el seu títol de Doctora en Informació, Comunicació i Tecnologies Audiovisuals a la Universitat Pompeu Fabra (UPF) amb la tesi “Dissenys wearable i accessoris lúdics per a la promoció del joc lliure entre nenes i nens en edat escolar” (2014). Prèviament, va rebre el títol de Màster Interdisciplinari en Sistemes Cognitius i Mitjans Interactius a la mateixa universitat, i el Grau en Comunicació Social a la Universidad del Valle.

Porta a terme estudis sobre la facilitat d’ús de les TICs amb nenes/nens i gent gran. Les seves activitats inclouen exploracions etnogràfiques, projectes de co-disseny, i processos d’avaluació. Ha desenvolupat sistemes wearable per a propòsits lúdics i educatius.

Les seves investigacions recents es focalitzen en la gent gran i les interaccions lúdiques amb les tecnologies mòbils. De quina manera fan servir les tecnologies mòbils la gent gran? Com varia l’ús amb respecte als adults joves? De quina forma aprèn la gent gran a fer servir tecnologies? Quines noves tecnologies creu la gent gran que podrien ser útils en les seves vides?

Contacte: arosalescl (arrova) uoc (punt) edu

Interessos de recerca: Interacció persona-ordinador, nenes i nens, gent gran, mètodes etnogràfics, prototips, disseny participatiu, interacció lúdica.

Projectes actuals:

Projectes acabats:

Presentacions

Enllaços: