Antonio Calleja-López

Antonio és Doctor en Sociologia (University of Exeter), D.E.A. en Filosofia (Universitat de Sevilla), Màster en Ciència Política (Arizona State University) i Diplomat en Ciències de l’Educació (Universitat de Sevilla). Participa en projectes que van dels estudis sociològics del laboratori i la innovació tecnocientífica a la intersecció entre art i política, passant per l’anàlisi de moviments socials.

Entre les seves àrees d’interès, investigació i pràctica s’expliquen els estudis de ciència, tecnologia i societat, moviments socials, tecnopolítica, ontologia, art, literatura i un heterogeni etcètera. Ha pogut col·laborar investigant amb diferents grups, col·lectius o projectes, com ara Datanalysis15M, Ciència, Tecnologia i Racionalitat Pràctica, STIR, Occupy London (International Commission), Occupy Museums, el Center for Single Molecule Biophysics, o Calafou. Ha estat becari Fulbright i desenvolupat estudis o estades en diferents espais, centres i universitats, entre els quals es troben el Center for Science, Policy and Outcomes i el Center for Nanotechnology in Society, tots dos situats a l’Arizona State University, la Colorado School of Mines, la University of Exeter, la Universitat de Sevilla i l’Internet Interdisciplinary Institute de la Universitat Oberta de Catalunya.

Projectes actuals:

Projectes acabats:

Enllaços: