Àvies a la xarxa: Barcelona i Cali

Durada: 2017 – 2018

Font de finançament: Social Science and Humanities Research Council del Canadà (SSHRC)

Projecte de referència: Projecte ACT

Equip: Loredana Ivan, National School of Political Studies and Public Administration; Shannon Hebblethwaite, Concordia University; Roxana Barrantes, Institut d’Estudis Peruans; Galit Nimrod, Ben Gurion University of the Negev; Sergio Sayago, Universitat de Barcelona; Investidora principal dels casos de Barcelona i Cali: Andrea Rosales, Universitat Oberta de Catalunya; Col·laborador en els casos de Barcelona i Cali: Daniel Blanche, Universitat Oberta de Catalunya.

Descripció: El propòsit del projecte és examinar la relació entre les TIC i la participació social d’àvies (65+) al Canadà, Romania, Perú, Israel, Espanya i Colòmbia. Aquesta investigació contribuirà a la literatura actual sobre com la gent gran utilitza (o no utilitza) les TIC en la seva vida quotidiana inclouent-hi diferents mitjans, com ara els dispositius mòbils (telèfons mòbils, tauletes, ordinadors portàtils), mitjans socials (Facebook, Twitter, Instagram), comunitats en línia, blogs i altres plataformes de comunicació com ara el Skype, Face Time i correu electrònic. Els hi preguntem quines tecnologies utilitzen, amb quina finalitat, i com van aprendre a fer-les servir, entre altres temes. El projecte s’esten més enllà de la comunicació familiar i es centra en la participació social entesa més àmpliament, incloses les activitats de lleure. Això perque les TIC s’utilitzen sovint per a problemes de diferent tipus (per exemple, la coordinació de grups socials, la cerca i intercanvi d’informació amb altra gent gran, el consum i la creació de continguts multimèdia). Esperem trobar diferències culturals en les normes i pràctiques relacionades amb les relacions familiars i les activitats de cura de les àvies i avis a les nétes i néts. El nostre estudi pot fer una contribució rellevant a la literatura amb una mostra intercultural.

Metodologia: Mitjançant una metodologia de grups focals, els investigadors (juntament amb estudiants de postgrau) exploren amb les àvies (de 65 anys o més que han fet servir internet) sobre els seus usos quotidians de les TIC. Els temes que s’exploren inclouen: quins mitjans fan servir i no fan servir; com es relacionen amb aquests mitjans (amb quina freqüència, amb qui, de quina manera i com els han après); els seus motius per a fer-ne i no fer-ne ús; i les seves percepcions generals sobre la relació entre les TIC i la participació social en la seva vida quotidiana. Es duen a terme entre tres i quatre grups focals (de 6 a 8 participants) a cadascuna de les ubicacions següents: Bucarest, Perú, Israel, Barcelona i Cali. Amb tal d’obtenir una millor representació geogràfica al Canadà, 10 grups focals (2 grups focals en cada una de les cinc províncies) es realitzen en diferents províncies (Quebec, Ontario, Terranova, Manitoba i Colúmbia Britànica). Aquestes províncies han estat escollides per representar diferents regions del Canadà.

Resultats esperats: Els grups focals es gravaran en vídeo (amb el consentiment de les participants) i s’utilitzaran en les activitats de difusió i mobilització de coneixement que es derivaran del projecte (per exemple, presentacions i publicacions revisades per experts, al lloc web d’ACT i potencialment a altres llocs públics).

Enllaços:

 

Imagte pel Projecte ACT.