BECONNECT@HOME

BCONNECT@HOME – “Connectat a casa”: L’ús de tecnologies digitals entre les persones grans

Durada: Desembre 2017 – Novembre 2020

Font de finançament: Ministeri d’Economia, Indústria, i Competitivitat (MINECO), Plan Nacional I+D+i

Programa i convocatòria: Joint Programming Initiative “More Years, Better Lives” – Joint Transnational Call for Proposals 2017: Ageing and Place in a Digitising World.

Referència projecte: PCIN-2017-080

Entitats col·laboradores: Utrecht University (Països Baixos), CareNet and CNSC  Grups de recerca de l’IN3-UOC (Catalunya, Espanya), Trent University (Canadà), KTH Royal Institute of Technology (Estocolm, Països Baixos).

Principal investigador: Eugène Loos, Utrecht University (The Netherlands)

Principal investigador a l’IN3-UOC: Daniel López Gómez

Responsable en el CNSC i Líder del WP I: Mireia Fernández-Ardèvol

Descripció:

Aquest projecte investiga els canvis fonamentals en l’experiència de la vellesa en l’actualitat, a causa del paper que juguen les infraestructures digitals en la (re)definició dels espais quotidians i de l’experiència d’ “estar connectat”. Amb aquest projecte volem corregir la falta d’estudis que exploren i teoritzen el rol dels dispositius de comunicació digital (com smartphones, tablets, PCs, apps, fitness trackers, pedometers, o “brain games”) en la definició de la vida de les persones grans. Combinarem aquest enfocament teòric amb un objectiu pràctic: impulsar processos de co-disseny amb les persones grans i altres actors rellevants (com polítics, investigadors, desenvolupadors i grups d’interès) de «Plataformes de Treball Acadèmic» (Academic Work Plaus) als Països Baixos, Espanya, Suècia i Canadà. El nostre projecte oferirà un coneixement detallat de l’ús digital per part de les persones grans, i dissenyarà recomanacions per a fer intervencions digitals destinades a incrementar la seva connectivitat social.

Els objectius del projecte són:

  • Traçar les tendències en l’ús que les persones grans fan dels dispositius de comunicació digital en la seva llar i en altres espais quotidians, mitjançant el seguiment (tracking) dels patrons d’activitat dels smartphones, i de les seves aplicacions, de 600 persones de 55 a 79 anys (WP I).
  • Comprendr les interconnexions entre les persones grans i l’ús d’espais quotidians i de dispositius de comunicació digital, a través d’estudis qualitatius en llars, habitatges col·laboratius, residències i barris com a llocs significatius de l’ús -i no ús- de dispositius de comunicació digital (WPs II i III).
  • Establir Plataformes de Treball Acadèmic a cada país, en les quals investigadors, persones grans, dissenyadors de TIC i altres interessats puguin desenvolupar i avaluar mètodes de co-disseny, a partir dels coneixements teòrics empíricament fonamentats derivats del projecte (WP IV).
  • Millorar la comprensió dels processos d’envelliment en societats cada vegada més digitalitzades, conjuminant el coneixement de diferents disciplines i les dades empíriques obtingudes (WPs I-IV).

Enllaços:

 

Imatge de Wall Boat com a Public Domain work.