CMDAL

Comunicació mòbil i desenvolupament socioeconòmic a Amèrica Llatina (CMDAL)

Durada: 2007-2010

Font de finançament: Fundación Telefónica

Equip: Direcció científica: Manuel Castells (Universitat Oberta de Catalunya); Investigadors principals: François Bar (University of Southern California), Mireia Fernández-Ardèvol (Universitat Oberta de Catalunya), Hernan Galperin (Universidad de San Andrés); Investigadors a càrrec dels casos d’estudi: Alejandro Artopoulos (Universidad de San Andrés), François Bar (University of Southern California), Roxana Barrantes (Instituto de Estudios Peruanos), Mireia Fernández-Ardèvol (Universitat Oberta de Catalunya), Hernan Galperin (Universidad de San Andrés), Sebastián Ureta (Universidad Católica de Chile); Investigadors: Aileen Agüero García (Instituto de Estudios Peruanos), Mariano Aronés Palomino (anthropologist, interdependent consultant), Laura León Kanashiro (Instituto de Estudios Peruanos), Andrea Molinari (Universidad de San Andrés), Francis Pisani (Instituto de Empresa), Carlos Seabra (Instituto de Pesquisas e Projetos Sociais e Tecnológicos), Javier Vázquez Grenno (Universitat Oberta de Catalunya).

Descripció: Aquest estudi pioner a Amèrica Llatina s’encarrega d’un bretxa que existeix en la recerca científica. Avalua la contribució de la comunicació mòbil des d’un nivell macro, meso, i micro sobre el creixement econòmic, la (des)igualtat, la pobresa, el desenvolupament rural, i l’empoderament. Aquest projecte apunta sobre tot a avaluar l’impacte social i econòmic de l’increment de la telefonia mòbil a Amèrica Llatina, especialment en la població menys privilegiada. S’hi desenvolupen cinc casos d’estudi a quatre països (l’Argentina, el Brasil, el Perú, i Xile), alhora que s’hi estimen una sèrie de models macroeconòmics que van ser plantejats i avaluats.

Publicacions (anglès):

Publicacions (castellà):