Envelliment i tecnologies digitals

Aquesta línia de recerca analitza els processos d’envelliment en el context de les societats digitals (mòbils), una qüestió cada cop més important prenent en compte l’amplitud de les tendències demogràfiques actuals. Adoptem una perspectiva combinada que inclou la sociologia, l’etnografia i la interacció persona-ordinador per a avaluar fins a quin punt la gent gran forma part de la revolució (mòbil) digital. En fer-ho, ens curem de no acostar-nos a aquest tema d’una manera condescendent i “edatista”.

Els principals objectius són (a) identificar tendències (comunes) en les pràctiques comunicatives digitals (mòbils) de la gent gran; (b) analitzar les expectatives i els discursos de la gent gran sobre l’ús de mitjans digitals (mòbils); (c) identificar els estereotips (“edatistes”) que configuren les relacions amb les TIC (mòbils) i les seves conseqüències; i (d) contribuir al disseny de tecnologies més inclusives.

Eix transversal: Aquesta línia de recerca interseca amb les altres línies de manera flexible, particularment pel que fa a metodologies innovadores, adoptant-hi una perspectiva crítica de les anàlisis de dades tradicionals i noves, i les seves implicacions socials. En aquest sentit, intentem comprendre les limitacions i oportunitats dels mètodes digitals.

Projectes relacionats:

 

Imatge per Dmitry Ryzhkov sota una llicència CC BY-NC-SA 2.0.