Escletxes digitals i desenvolupament

Aquesta línia de recerca analitza com la omnipresència de les tecnologies digitals afecta els àmbits en desenvolupament, especialment Amèrica Llatina, i crea (noves) divisions digitals. En fer-ho, combinem perspectives culturals i socioeconòmiques.

Eix transversal: Aquesta línia de recerca interseca amb les altres línies de manera flexible, particularment pel que fa a metodologies innovadores, adoptant-hi una perspectiva crítica de les anàlisis de dades tradicionals i noves, i les seves implicacions socials. En aquest sentit, intentem comprendre les limitacions i oportunitats dels mètodes digitals.

Projectes relacionats: