Línies de recerca

 

Communication Networks and Social Change (CNSC), se centra en dues àrees d’interès que analitza des d’una perspectiva crítica, interdisciplinària i aplicada, i que es divideixen en quatre línies de recerca:

Tecnopolítica (T), que analitza les interaccions entre tecnologia i política, especialment rellevant amb la crisi institucional que les societats actuals afronten, dedicada a: (T1) Innovació i autonomia tecnopolítica, la qual combina metodologies de recerca bàsica i aplicada per analitzar i contribuir a la construcció de tecnologies i processos socials que afavoreixin l’autonomia. És a dir, tecnologies que permeten a les persones definir les formes, normes i orientació de la seva vida col·lectiva; i (T2) Moviments socials i democràcia en xarxa, la qual estudia els moviments de protesta que van brotar a tot el món com a resposta a la crisi financera, econòmica i democràtica de principis del segle XXI, i les seves les infraestructures, estructures i processos. Analitzem els processos de transformació social des d’una perspectiva situada, experimental i interdisciplinària, obrint nous territoris narratius, analítics i pràctics.

Societats (S), analitza dues dimensions diferents però interrelacionades: (S1) Envelliment i tecnologies digitals, que analitza els processos d’envelliment en el context de les societats (mòbils) digitals, per avaluar fins a quin punt la gent gran forma part de la revolució (mòbil) digital i contribuir al disseny de tecnologies inclusives; (S2) Escletxa digital i desenvolupament, analitza com l’omnipresència de les tecnologies digitals afecta les regions en vies de desenvolupament, especialment d’Amèrica Llatina, creant (noves) escletxes digitals, combinant perspectives culturals i socioeconòmiques, i intentant comprendre les limitacions i oportunitats dels mètodes digitals.

Les quatre línies de recerca interaccionen en un eix comú dedicat a metodologies innovadores que inclou una aproximació crítica a l’anàlisi de dades (tradicional i de big data) i les seves implicacions socials. En aquest context, intentem entendre les limitacions i oportunitats dels mètodes digitals que combinen les anàlisis qualitatives i quantitatives tradicionals i noves.

A partir d’aquestes línies de recerca hem definit els següents objectius estratègics pels 3 anys vinents: RO1 Desenvolupar recerca bàsica i aplicada sobre models de democràcia en xarxa emergents, infraestructures digitals, i data commons; RO2 Definir conceptes claus i relats en l’àrea de recerca de tecnopolítica i autonomia tecnològica; RO3 Recerca en identitat social i moviments socials; RO4 Enfortir l’evidència empírica disponible en pràctiques (mòbils) digitals de la gent gran tant en contextos desenvolupats com en vies de desenvolupament; RO5 Entendre com la gent gran utilitza (o no utilitza) i s’apropia/ adopta (o no) les tecnologies digitals, i la seva funció com a digital makers; RO6 Analitzar les dimensions de l’escletxa digital i les seves conseqüències pel que fa al desenvolupament de les potencialitats dels individus; RO7 Avaluar els riscos i les oportunitats dels entorns híper-datificats i de les metodologies digitals pel que fa als nostres interessos de recerca des d’un punt de vista crític.