Marta Almela Salvador

Doctora en Comunicació, Tecnologies i Societat per la Sapienza Università di Roma (2016) amb una tesi sobre participació ciutadana, web 2.0 i processos participatius activats des de les administracions. Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials (Universitat de Barcelona, 1993) i màster en Direcció de Màrqueting (DAF, Esade 1999).

En el CN&SC està treballant en el projecte Decidim, la plataforma digital de l’Ajuntament de Barcelona per a la participació democràtica. Els seus interessos de recerca es focalitzen en els camps de la comunicació, la participació ciutadana, la tecnopolítica i les TIC aplicades a l’administració,

Compta amb més de 20 anys de experiència, 11 en el sector públic, com a project manager, com a consultora i com a responsable de comunicació, en els àmbits de la comunicació i les relacions públiques, i en l’ús de les TIC en l’administració.

Entre les seves experiències professionals destaca el seu treball a Localret (2002 – 2012), on va coordinar projectes com a plans estratègics per desenvolupar la societat de la informació en els municipis mitjançant processos participatius, projectes europeus i altres projectes relacionats amb l’administració electrònica.

A més, ha estat professora associada de Política Econòmica de l’Empresa a la Universitat Autònoma de Barcelona (2002 – 2004).

Publicacions:

Tesi doctoral

Artícles

Altres experiències d’investigació i editorials:

Projectes actuals: