Qui som

Membres Els nostres valors Objectius Estratègics 

Communication Networks and Social Change (CNSC) és un grup de recerca de l’Institut Interdisciplinari d’Internet (IN3) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), consolidat per l’AGAUR (Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca) de la Generalitat de Catalunya (2021 SGR 01397).

La comunicació, un aspecte constitutiu de l’activitat humana, és crucial en la configuració de les relacions de poder entre les persones, els grups socials i les institucions. A CNSC analitzem el panorama en constant evolució de les omnipresents xarxes digitals i ecologia de mitjans, ja que constitueixen la nova morfologia social de les nostres societats. Superant els supòsits tecnodeterministes, investiguem com es modifiquen els canvis polítics, econòmics i socials d’aquestes xarxes.

El nostre objectiu és entendre la configuració social i política de la societat xarxa des de diverses perspectives, que van des de la dinàmica d’inclusió i exclusió social fins a noves formes de governança i autonomia política. El nostre enfocament de recerca vol reforçar els vincles entre el món acadèmic i la societat civil, combinant un fort compromís amb els estàndards acadèmics amb una dedicació a projectes amb un alt impacte social, com ara compartir coneixement i projectes cooperatius.

CNSC s’organitza en dues unitats diferents: Societats Digitals (DS) i Tecnopolítica (T) que combinen la seva activitat en diferents línies de recerca.