Sara Suárez-Gonzalo

Doctora en Comunicació (Universitat Pompeu Fabra). La seva recerca se centra en les implicacions socials i polítiques de les tecnologies basades en processament de dades massives, amb especial interès en els seus efectes sobre la democràcia, la justícia social i els drets fonamentals. Més enllà de l’àmbit acadèmic, té experiència professional en l’auditoria algorítmica i l’assessoria de polítiques públiques digitals.