Seminari: #FemRecerca S02E01

Seminari: #FemRecerca S02E01

El proper dimecres 21 de febrer, Andrea Rosales farà una presentació a la primera sessió de l’actual segon cicle de seminaris #FemRecerca, anomenat “Sobre les implicacions de la mesura mitjançant sistemes de registre automatitzats“. El títol de la presentació de l’Andrea és “Explorant els límits dels registres en l’estudi del comportament humà“, on compartirà idees i reflexions sobre l’ús de registres de telèfons mòbils així com experiències sobre les limitacions que pot presentar aquest mètode de recopilació de dades.

Resum: La creixent popularitat de les tecnologies digitals i la possibilitat d’accedir als registres (o logs) de totes les seves activitats n’ha afavorit l’ús en l’àmbit de la recerca social per a explicar el comportament dels usuaris de dispositius digitals. Els registres són un subproducte de l’activitat digital i, molt sovint, s’assumeix que es tracta de dades objectives obtingudes de manera no intrusiva. Semblen dades òptimes, inqüestionablement útils, però, com succeeix amb altres mètriques, els registres constitueixen un fenomen sociotècnic no exempt de limitacions. Per exemple, els registres sovint combinen activitat de l’usuari i activitats programades, automatitzades o condicionades per la mateixa tecnologia utilitzada, de manera que no sempre permeten descriure i explicar l’activitat humana.

En el context del projecte Ageing + Communication + Technologies (ACT, http://actproject.ca), on hem explorat la precisió dels registres com a mesura o expressió de l’activitat de l’usuari final, la nostra recerca s’ha centrat en una mostra d’usuaris de telèfons mòbils intel·ligents amb l’objectiu de comparar els registres recollits amb informació de les activitats reals que els usuaris han desenvolupat mentre utilitzaven aquests dispositius. En aquest sentit, la recerca planteja diversos reptes que ens enfronten a preguntes rellevants per a qualsevol altra recerca social basada en l’anàlisi de registres: és realment possible aconseguir que els registres siguin una font d’informació útil per a entendre el comportament humà? Quines limitacions tenen aquests tipus de dades si, a més, tenim en compte el tipus de tecnologia utilitzada per a obtenir-les? En definitiva, com es pot millorar la recollida i l’anàlisi dels registres que produeixen els sistemes intel·ligents?

Enllaços:

 

Imatge per Seminaris #FemRecerca.