Roberta M. Răducu

Doctoranda en Comunicació per la Universitat Nacional d’Estudis Polítics i Administració Pública (SNSPA, Romania) a la Facultat de Comunicació i Relacions Públiques, Màster en Direcció de Projectes, i Llicenciada en Comunicació i Relacions Públiques. El seus interessos d’investigació són l’envelliment, els estudis generacionals, els usos i gratificacions aplicades a les xarxes socials i a diferents dispositius, les relacions públiques, la imagologia, i la gestió de crisis.

Amb el suport del programa de mobilitat europea Erasmus+, la Roberta porta a terme una estada d’investigació a l’Institut Interdisciplinari d’Internet (IN3) de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) entre el setembre i l’octubre del 2020 sota la tutela de la Dra. Mireia Fernández-Ardèvol.