Participació a la Trobada Anual de 2023 de la Socio-Gerontechnology Network, per Mireia Fernández-Ardévol i Andrea Rosales

Participació a la Trobada Anual de 2023 de la Socio-Gerontechnology Network, per Mireia Fernández-Ardévol i Andrea Rosales

Mireia Fernández-Ardévol i Andrea Rosales, investigadores del CNSC, van participar en dues contribucions diferents. La Mireia va participar a la taula “Aging in Data – Dilemes of Aging in Technology: Data, Digital Inclusion and Media Practices”. Va parlar de la col·lecció editada recentment publicada amb el títol “Digital Ageism: How it Operates and Approaches to Tackling it” (Rosales, Fernández-Ardèvol i Svensson, 2023). Va explorar qüestions generals abordades al llibre relacionades amb les maneres en què opera l’edatisme a les societats hiperdigitalitzades, així com les estratègies que es poden utilitzar per fer front a l’edatisme.

Finalment, Justyna Stypinska va presentar el capítol del llibre “Silicon Valley ageism – Ideologies and practices of expulsion in the technology industry”, que va escriure juntament amb Andrea Rosales i Jakob Svensson. El capítol se centra en Silicon Valley, el centre nord-americà de tecnologia innovadora i llar de 2.000 empreses tecnològiques. Inspirant-se en la terminologia de Sassen (2014), aquest capítol descriu com la indústria tecnològica ha creat un sistema de múltiples maneres d’expulsió de treballadors “grans” –de les relacions laborals, espais de treball, ideologies i valors, així com de productes i serveis digitals. L’objectiu principal és proposar un marc teòric que orienti la futura investigació empírica i crítica sobre el fenomen de la discriminació per edat, així com altres sistemes d’opressió i discriminació a la indústria tecnològica. En aquest capítol, proposen un concepte d’edatisme a Silicon Valley que s’entén com a actituds, creences i comportaments negatius cap als adults percebuts com a “majors” i manifestats en les relacions interpersonals i les pràctiques institucionals, així com en les seves narratives. Aquest tipus de discriminació per edat pot afectar persones que ja tenen 30 anys. L’objectiu del capítol és explorar (1) quines narratives de la “gran” edat es construeixen a Silicon Valley, (2) com es relaciona això amb les pràctiques laborals a la vall i (3) com això influeix en els productes i serveis de Silicon Valley.

El capítol va ser publicat al llibre d’accés obert Digital Ageism, How it Operates and Approaches to Tackling it, editat per Andrea Rosales, Mireia Fernàndez-Ardèvol i Jakob Svensson.

Es pot trobar més informació, inclosos els resums, aquí.